Kalkulyator

Daşınma tarifi

Daşıma haqqı bağlamanın hər hansı bir tərəfi 60 sm-dan böyük olduqda daşıma haqqı bağlamanın həm həcmi, həm də fiziki çəkisi nəzərə alınaraq daha böyük çəkiyə əsasən hesablanır.

Hesablayın

Tariflər

Adi məhsul Maye məhsul Endirimli tarif
(30.09.2023 –dək)
0 kq-dan - 0.1 kq-a qədər 1.00 USD 1.00 USD 0.90 USD
0.100 kq-dan - 0.250 kq-a qədər 2.00 USD 2.00 USD 1.80 USD
0.250 kq-dan - 0.500 kq-a qədər 3.00 USD 3.00 USD 2.70 USD
0.500 kq-dan - 0.750 kq-a qədər 3.60 USD 3.60 USD 3.20 USD
0.750 kq-dan - 1.0 kq-a qədər 3.80 USD 3.80 USD 3.40 USD
1.0 kq və yuxarı (hər kq üçün) 4.00 USD 4.00 USD 3.60 USD